Planul de acţiuni a Fondului pentru Tineri Varniţa pentru anul 2013:

 1. Analiza necesităţilor tinerilor din s. Varniţa, s. Gura Bîcului, or. Bender şi or. Tiraspol (septembrie – noiembrie 2013). 
  În scopul reevaluării şi actualizării informaţiei privind necesităţile tinerilor din localităţile menţionate, în luna septembrie 2013 se va efectua o nouă analiză a nevoilor tinerilor şi problemelor cu care se confruntă aceştia. Pentru aceasta se vor utiliza metodele chestionarului, tete-a-tete şi sondaje de opinii.
  În acest proces vor fi antrenaţi activ membrii echipei Fondului pentru Tineri Varniţa.
 2. Atelier de planificare a activităţilor (septembrie)
  Atelierul se va organiza cu scopul de a elabora Planul de activitate pentru următoarea perioadă şi se vor distribui sarcinile pentru fiecare membru. Se va aproba Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Fondului pentru Tineri Varniţa.
 3. Elaborarea paginii web a Fondului (septembrie  – octombrie 2013)
  Echipa de proiect în colaborare cu echipa Fondul pentru Tineri va elabora pagina web www.fondultinerilor.varnita.md cu scopul promovării, asigurării transparenţei, facilităţii accesului la informaţie şi mediatizării acţiunilor desfăşurate în cadrul Programului Fondul pentru Tineri Varniţa.
 4. Desfăşurarea şedinţelor de lucru a membrilor Fondului (o dată pe săptămînă)
  Pentru coordonarea activităţilor şi organizarea eficientă a lucrului membrilor Fondului, aceştia se vor întruni în şedinţe de lucru. Primele şedinţe vor fi de organizare, formare a echipei, familiarizarea cu obiectivele şi activităţile proiectului, formare şi promovarea imaginii. Celelalte şedinţe vor fi dedicate în special procesului de colectare a fondurilor şi organizare a Programului de granturi mici pentru tineri.
 5. Colectarea fondurilor (septembrie – decembrie 2013)
  Membrii Fondului sunt familiarizaţi cu diverse metode de colectare a fondurilor locale şi externe (solicitare directă de la agenţii economici, autorităţile publice, expedierea scrisorilor, organizarea evenimentelor speciale, a tîrgurilor cu vînzare, etc.). Reieşind din metodele selectate, se va lucra intensiv asupra colectării cît mai multor fonduri pentru a mări suma de bani care va fi acordată ca granturi tinerilor din localităţile menţionate.
 6. Desfăşurarea Programului de granturi mici pentru tineri, runda I (noiembrie 2013) 
  Prima rundă a Programului de granturi mici pentru tineri va fi lansată în luna noiembrie 2013, iar perioada de implementare a proiectelor va fi luna decembrie 2013. Informarea potenţialilor beneficiari va avea loc prin intermediul mass-mediei locale, posterelor care vor fi plasate în instituţiile mai des vizitate de tineri, întîlniri publice în localităţi cu grupurile de iniţiativă care vor manifesta interes faţă de PGM, informaţii detaliate vor fi disponibile atît pe pagina web a Fondului pentru Tineri Varniţa: www.fondultinerilor.varnita.md, cît şi pe site-ul APL Varniţa: www.varnita.md şi Asociaţiei Obşteşti de Tineret Şansa: www.sansa.varnita.md.
  Proiectele vor fi scrise în baza Formularului de aplicare şi Ghidului solicitantului de finanţare. Ghidul de solicitantului de finanţare va cuprinde obligatoriu informaţii despre tipul de proiecte care se finanţează sau nu, care sunt criteriile de eligibilitate sau criteriile de selectare, cum se desfăşoară selectarea, etc. Va fi stabilit un grafic al procesului de selectare cu indicarea datelor calendaristice exacte. În caz de necesitate, echipa de proiect însoţiţi de membrii Fondului, vor organiza în localităţi sesiuni de consultare a grupurilor de iniţiativă ale tinerilor care intenţionează să aplice la Programul de granturi mici. Sesiuni de consultare vor fi organizate şi cu grupurile de iniţiativă care vor obţine finanţare.
 7. Atelierul de creaţie „Fondul pentru Tineri Varniţa” (luna noiembrie – decembrie 2013)
  Atelierul de creaţie se va institui cu scopul de a crea produse marca Fondul pentru Tineri Varniţa cu implicarea tinerilor pentru a fi vîndute, iar resursele financiare obţinute vor fi destinate Programului de granturi mici. Astfel, tinerii cu abilităţi de creaţie din localităţile sus menţionate vor fi implicaţi în procesul de colectare a fondurilor. Atelierul de creaţie îşi va desfăşura activitatea cel puţin o dată pe lună, şedinţe la care participanţii vor învăţa să meşterească diverse produse: felicitări, tablouri, suvenire, jucării, broderii.
  Produsele vor fi vîndute în cadrul expoziţiilor şi în cadrul activităţilor organizate. Acţiunea va implica mai mulţi tineri voluntari care vor contribuii la acumularea de resurse financiare în Fondul pentru Tineri. Materialele din care se vor produce obiectele vor fi procurate din resursele Fondului pentru Tineri sau vor fi utilizate materiale reciclabile, în dependenţă de tehnica de creaţie utilizată. Atelierul îşi va desfăşura activitatea în cadrul Centrului de Informare şi Instruire Varniţa.
 8. Organizarea Festivalului tinerilor activi (ianuarie 2014)
  Festivalul tinerilor activi se va organiza în parteneriat cu Administraţia Publică Locală în incinta Centrului de Cultură şi Tineret Varniţa, în luna ianuarie 2014, cu scopul de a susţine şi promova proiectele de succes implementate în cadrul Programului de granturi mici. Vor fi amenajate expoziţii cu imagini, produse ale proiectelor, obiecte netradiţionale pentru vînzare, va fi organizat un tîrg al ONG-urilor şi a grupurilor de iniţiativă din localităţile sus menţionate. Vor fi premiate grupurile de iniţiativă active, cei mai activi voluntari, persoanele publice care s-au implicat în activităţi iniţiate de tineri, cei mai activi donatori la nivel local, raional şi naţional.